V HARFİ İLE BAŞLAYAN KELİMELER NEDİR NE DEMEK?

VÂCİD

El-Vâcid, hiçbir şeye ihtiy...

VÂHİD

El-Vâhid, zatında ve sıfatl...

VAKIFLAR

Gerçek ve ya tüzel kişileri...

Vakur

Ağırbaşlı, Onurlu....

VÂLÎ

El-Vâlî, mülkün tek başına ...

VÂRİS

El-Vâris, bütün servetlerin...

VÂSİ

El-Vâsi, rahmeti geniş ve s...

VASİYET

Murisin, mirasçı ataması ve...

VASİYETNAME

Murisin ölümünden sonra geç...

VEDÛD

El-Vedûd, iyi kullarını sev...

VEHHÂP

El-Vahhâp, karşılıksız vere...

VEKÎL

El-Vekîl, kullarının işini ...

VELAYET

Henüz ergin olmamış veya er...

VELİYY

El-Veliyy, kullarına dost o...

VERGİ

Kamu giderleri için devleti...

VESAYET

Velisi olmayan küçük çocukl...[1]