Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Coğrafi Bölgeleri ve Bölümleri Hakkında Bilgi ve Tanıtım

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Bölümleri Hakkında Bilgi


Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, 6 Haziran 1941 - 21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi tarafından belirlenmiştir.

Kongre ilk, orta ve lise müfredat programları ile okul kitapları, coğrafya terimleri ve coğrafî isimlerin yazılması, Türkiye Coğrafyası'nın ana hatları ve yerlerin adlandırılması üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla toplanmıştı.

Bu çalışmanın sonucunda Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu'nun iç kesimlerini kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye'nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.

BÖLGE: Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge denir.

BÖLÜM: Sınırları içinde benzerlikleri olan ancak bölgenin diğer yerlerinden farklı olan küçük alanlara ise bölüm denir.

Birinci Coğrafya Kongresinde Türkiye 7 coğrafi bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır.

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri


AKDENİZ BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
EGE BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ
MARMARA BÖLGESİTürkiye'nin Coğrafi Bölümleri


ADANA BÖLÜMÜ (AKDENİZ BÖLGESİ)
ANTALYA BÖLÜMÜ (AKDENİZ BÖLGESİ)
BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ (KARADENİZ BÖLGESİ)
ÇATALCA - KOCAELİ BÖLÜMÜ (MARMARA BÖLGESİ)
DİCLE BÖLÜMÜ (GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ)
DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ (KARADENİZ BÖLGESİ)
EGE BÖLÜMÜ (EGE BÖLGESİ)
ERGENE BÖLÜMÜ (MARMARA BÖLGESİ)
ERZURUM - KARS BÖLÜMÜ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ)
GÜNEY MARMARA BÖLÜMÜ (MARMARA BÖLGESİ)
HAKKARİ BÖLÜMÜ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ)
İÇ BATI ANADOLU BÖLÜMÜ (EGE BÖLGESİ)
KONYA BÖLÜMÜ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ)
ORTA FIRAT BÖLÜMÜ (GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ)
ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜ (KARADENİZ BÖLGESİ)
ORTA KIZILIRMAK BÖLÜMÜ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ)
YILDIZ DAĞLARI BÖLÜMÜ (MARMARA BÖLGESİ)
YUKARI FIRAT BÖLÜMÜ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ)
YUKARI KIZILIRMAK BÖLÜMÜ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ)
YUKARI MURAT - VAN BÖLÜMÜ (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ)
YUKARI SAKARYA BÖLÜMÜ (İÇ ANADOLU BÖLGESİ)


Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri'ni Oluşturan Etkenler


Türkiye'nin Coğrafi bölgeleri ve coğrafi bölgelerinin sınırları belirlenirken şu etkenler dikkate alınmıştır;

Doğal Etkenler

Konum
Yeryüzü şekilleri
İklim
Bitki örtüsü

Beşeri Etkenler

Nüfus
Yerleşme

Ekonomik Etkenler

Tarım ve hayvancılık
Sanayi ve madencilik
Ticaret
Turizm

Bölgelerin İsimlendirilmesi


Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi).

Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır (İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi).

Türkiye'nin yön isimlendirilmesinde Doğu şark, Batı Garp, Güney Cenup, Kuzey Şimal olarak adlandırılır.

Bölgelerde Nüfus


Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır.
Bu farklarin oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar.

Nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesi en seyrek olduğu bölge de Doğu Anadolu Bölgesidir.
Marmara'nın kalabalık bir nüfusa sahip olmasında İstanbul önemli bir rol oynar.

Bölgelerin Bazı Özellikleri


Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin karakteristik özelliklerinden bazıları şöyledir:
Alanı en büyük bölge: Doğu Anadolu Bölgesiz
Alanı en küçük bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
En yüksek bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
En alçak bölge: Marmara Bölgesi
En uzun kıyılara sahip bölge: Ege Bölgesi
En fazla yağış alan bölge: Karadeniz Bölgesi
Yazın en sıcak bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kışın en ılık bölge: Akdeniz Bölgesi
En soğuk bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
Orman varlığı en zengin bölge: Karadeniz Bölgesi
Orman varlığı en fakir bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneşlenme süresi en kısa bölge: Karadeniz Bölgesi
Güneşlenme süresi en uzun bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Heyelanın en çok görüldüğü bölge: Karadeniz Bölgesi
Volkanizmanın en etkin olduğu bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
Seracılığıın en fazla geliştiği bölge: Akdeniz Bölgesi
Nüfusu en kalabalık bölge: Marmara Bölgesi
Nüfusu en az olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
İklim çeşitliliği en fazla olan bölge: Marmara Bölgesi
Enerji tüketimi en fazla olan bölge: Marmara Bölgesi
Maden zenginlikleri en fazla olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi